SrpskiDali ste več znali da…

 • Pfadi-pokret, sa više od 22'000 devojčica i 28'000 dečaka, je največa Omladinska organizacija u Švajcarskoj?
 • Pfadi-pokret je politički i religiozno nezavisan?
 • Pfadi uprkos svemu omogučava deci i omladincima sa poremečajima ravnopravno učestvovanje?
 • Pfadi-pokret svoje vodiče osposobljava i doučuva, u zajedničkom radu sa Omladinom i Sportom, po najmodernijim metodima?
 • Pfadi-pokret ima u celom svetu, u više od 160 zemalja, više od 38 miliona članova?

Naše aktivnosti

Zahvaljujuči skoro 100-njem iskustvu našeg pokreta, mi poznajemo zahteve dece i omladine, a i oni znaju nas: iz knjiga, filmova i priče. Krajne vreme, sami da saučestvujete!
Dali u gradu ili u selu, dali unutra ili vani, naše prigodbe su tako različite, koliko i sami interesi dece i omladine:
 • Odmori pod šatorom ili u odmaralištu, različiti radovi i doživljavanje aventura
 • Iživljavati se, igrati, kuvati, pevati, biti u pokretu
 • Pod vatrom logora diskutirati, smejati se i filozofirati
 • Ukrcati se konopnim mostovima i graditi kolibe: sa prirodom biti na ti i ti (tako se dobro znati izmedjusobno)
U centru stoji uvek život u grupi. Ovde se kovaju planovi, zaključavaju prijateljstva i razgovara se jednostavno o svemu, što nekoga tereti (muči).

Grupe starosti

U zavisnosti od starosti, pripada se:
 • Wölfli (Vukovi) (od 6 do 10 godina)
 • Pfadi (od 10 do 14 godina)
 • Cordées, Raidern ili Pionieren (od 14 do 17 godina)
 • Rovern (Vodiči) (od 18 godina)
Mogi od Rovern-a su istovremeno i kao vodiči u ostalim starosnim grupama. Oni se jako rano pripremaju za ovaj neskroman zadatak i školuju se odgovarajuče.

Naši ciljevi

Pfadi znači nezaboravni doživljaji, prijateljstvo i mnogo zabave. Istovremeno se daje i šansa, da se socijalna kompetencija sazna preko igre, gde se uči:
 • Razvijati svoju celokupnu ličnost
 • Da se obazire zajednički život i da se reše konflikti
 • Da se kritično raspitaju svoje i tudje vrednosti, biti otvoren i razmisliti
 • Da se preuzima odgovornost za sebe i ostale
 • Da se respektuje priroda i okolina i stim da se sa odgovornošču postupa.
Sa motom “Učiti pri činjenju / radu” oblikuju Pfadi svoje aktivnosti, u zavisnosti od starosti, moguče samostalno, i tako ostvaruju aktivno svoje snove.

Srdačno dobrodošli

Da se saučestvuje u Pfadi-ju je jednostavno, jer su sva deca i omladinci kod nas srdačno dobrodošli pozvani, “da bi isprobali”! Ko u Pfadi pronadje drugarice i drugove, i sa njima doživi lude aventure, onda če u srcu –kao i mnoge poznate ličnosti u celom svetu- celog života ostati jedan Pfadi…

Još pitanja?

Vodiči lokalnih odseka Pfadi-ja če vam vrlo rado više govoriti o Pfadi-ju i svojim programima, i o svim pitanjima dalje pomoči.